ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Умения за интегрирано управление на сгради, съоръжения, хора и услуги

Защо да ни изберете?

практическа ориентация

Разглеждане на реални бизнес казуси, учебни  посещения на обекти в публичния и частния сектор - болници, офис и бизнес сгради, шопинг центрове.

перспектива

Отлични кариерни перспективи в един динамичен, бързо развиващ се и проспериращ пазар на фасилити и пропърти услугите в България и Европа.

Модерни методи и техники

Интердисциплинарна академична подготовка, базирана на най-модерните съвременни модели и теории по икономика, мениджмънт и техника.

Задълбочена подготовка

Задълбочена академична подготовка по икономическите, управленски и технически аспекти на професионалното управление на сгради и съоръжения.

Лекторите

Нашите лектори са само изявени професионалисти от бранша, които ще ви дадат реални практически познания в областта.

европейски дипломи

Получавате диплома за Магистърска степен на образование, която е призната във всички страни членки на ЕС.

Програмата

Програмата „Фасилити мениджмънт и Управление на недвижимата собственост“ се организира в партньорство между ВИФИ България и ВУЗФ. Нейната цел е да предостави на студентите холистични знания в областта на бизнесa, технологиите и мениджмънта, както и практически опит в изучаваните дисциплини, като по този начин подготви специалисти за интегрирано управление на съоражения, сгради и услуги, включително инновативно управление на работното място и оптимизиране на бизнес процесите. По този начин специалността отговаря максимално на пазарните потребности и гарантира широк спектър от възможности за реализация на завършилите.

0
Присъствени семестъра
0
Дисциплини

Първи семестър

1

Фасилити мениджмънт – Първа част

Лектор: Тошо Киров
2

Финансово планиране и бюджетиране

Лектор: Доц. Д-р Станислав Димитров
3

Добри практики за устойчиво управление на сгради

Лектор: Весела Вълчева-МакГии
4

Дигитални иновации във Фасилити и Пропърти мениджмънта

Лектор: Веселка Данчева
5

Стратегическо развитие и бизнес планиране

Лектор: Доц. Д-р Красимир Тодоров

Втори семестър

1

Фасилити мениджмънт – Втора част

Лектор: Тошо Киров
2

Организационно поведение

Лектор: Д-р Ясен Димитров
3

Пропърти мениджмънт

Лектор: Владислав Кайзеров
4

Проектен и процесен мениджмънт

Лектор: Проф. Димитър Тенчев
5

Лидерство и изграждане на екипи

Лектор: Д-р Виктория Гацова

Лектори

Тошо Киров

Тошо Киров

Весела Вълчева-МакГии

Весела Вълчева-МакГии

Веселка Данчева

Веселка Данчева

Владислав Кайзеров

Владислав Кайзеров

Проф. Димитър Тенчев

Проф. Димитър Тенчев

Доц. Д-р Станислав Димитров

Доц. Д-р Станислав Димитров

Доц. Д-р  Красимир Тодоров

Доц. Д-р Красимир Тодоров

Д-р Ясен Димитров

Д-р Ясен Димитров

Д-р Виктория Гацова

Д-р Виктория Гацова

Прием

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

  • Програмата е отворена за всички студенти, които имат завършена бакалавърска степен. Студентите, които нямат завършена икономическа специалност, преминават през Базов онлайн модул.
  • Две нива на кандидатстване: по документи и интервю-събеседване

ТАКСА

  • 1250 евро на семестър
  • Възможност за стипендии

В партньорство с

Въпроси относно програмата:

02 421 90 47
0882 983 666
desislava.kisyova@wifi-bg.bg

Административни въпроси:

02 401 58 07
0888 443 096
jgeorgieva@vuzf.bg